Vi utvecklar organisationer

Kvalitet uppstår när organisationen är både stabil
och innovativ. Vi stödjer utveckling för att få ihop perspektiven.

Palm Quality Management AB erbjuder:

föreläsningar

Inspirerande föreläsningar om hur man kan skapa innovationsutrymme i tjänsteorganisationer.

rådgivning och processtöd

Stöd för att utveckla förmågan att vara strategiskt flexibel.

Utvärderingar

Utvärderingar av behov, förutsättningar och resultat.